Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ ผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้แทนจาก ม.บูรพา เข้าพบผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อหารือเรื่อง “การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน”

เมื่อวานนี้ (วันที่ 30 มกราคม 2562) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และผู้แทนจาก ม.บูรพา เข้าพบผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อหารือเรื่อง “การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน” ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบางคล้า ก่อนสร้างเมืองจักรยาน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

คณะกรรมการฯ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้งานเกิดขึ้น ตามแผนที่ร่วมกำหนดกันไว้ ดังนี้
1. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน
2. ดำเนินการและวางแผนแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
6. จัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

งานใหญ่จะสำเร็จได้ ไม่จำเป็นต้องคิดใหญ่ คนเยอะ เสมอไป หากแต่เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุมชนตนเอง บ้านเมืองตนเอง “ระเบิดจากข้างใน” ได้เมื่อไร รอคอยความสำเร็จเป็นลำดับขึ้นได้เลย

จักรยานคันเล็กรายงาน

Print Friendly, PDF & Email