Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 2)

ข่าวสาร

Street Art @ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  กิจกรรม Street Art หรือขีดสีตีเส้นในพื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป …

Read More »

หาดใหญ่ เมืองผู้สูงวัยปั่นจักรยาน

หากเอ่ยคำว่า “หาดใหญ่” หลายคนมักนึกภาพถึง เมืองใหญ่ที่จราจร พลุกพล่าน เต็มไปด้วยย่านการค้า และผู้คนจ …

Read More »

บางคล้า...ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ

ตำบลบางคล้า เป็นตำบลเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตมีการใช้จักรยานแทบทุกบ้าน แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป กา …

Read More »

เมืองเพชรบุรีมีศักยภาพมากในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้รับเชิญจากสถาบันอาศรมศิลป์ให …

Read More »

ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิ …

Read More »

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน 2561) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ …

Read More »

การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องควา …

Read More »

City Tour ปั่นเลาะ เบิ่งเมือง กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

หลังจากการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเดิน-จักรยานระดับภูมิภาค Bike and Walk Dialogue 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ …

Read More »

เมืองจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมือง

ในการขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สถาบันการเดินและการจัก …

Read More »