Home สิ่งที่เราทำ ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ จักรยานไร้พรมแดนกับโครงการหลักสูตร “การฝึกอบรมการใช้จักรยานสำหรับเยาวชนออทิสติกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1”


กิจกรรมดีๆต้องบอกต่อกันค่ะ กับโครงการที่สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้เป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตร “การฝึกอบรมการใช้จักรยานสำหรับเยาวชนออทิสติกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1” มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน เป็นนักกีฬาเยาวชนออทิสติก อายุโดยเฉลี่ย 19 ปี มาจาก 6 ประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ 1.ประเทศไทย 2.ประเทศพม่า 3.ประเทศกัมพูชา 4.ประเทศมาเลเชีย 5.ประเทศฟิลิปปินส์ 6.ประเทศลาว โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้ คือ 1.การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 4 ก.ค. 2561 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ 2.การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในวันที่ 7 ก.ค. 61 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ  มีภาพบรรยากาศน่ารักๆมาฝากกันด้วย

1.การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 4 ก.ค. 2561 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ 1 “สวัสดี จักรยานเพื่อนรัก” Hello Bicycle!


กิจกรรมที่ 2 “ฉันเป็นช่างซ่อมจักรยาน” I’m a Bicycle Mechanic.


กิจกรรมที่ 3 “สิ่งที่ต้องรู้ก่อนปั่นจักรยาน” Must to know before Biking.

กิจกรรมที่ 4 “ปั่นจักรยาน” We can do it!

2.การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในวันที่ 7 ก.ค. 61 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

จุดที่ 1 อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

จุดที่ 2 Check Point บริเวณสะพานเหล็ก ทางเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

จุดที่ 3 ถึงศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินบางซื่อ เดิมชมป่าชายเลนธรรมชาติ ชมม่านน้ำตก(น้ำบำบัด) และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รวมตัวกันกันที่ลานตัวหนอน สรุปบทเรียนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติภายในวันนี้ ปิดกิจกรรม และเดินทางกลับ

(หมายเหตุ:เป็นความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) กระทรวงการต่างประเทศ, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก(APCD-ศพอ.) บริหารงานโดยมูลนิธิ ศพอ.ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และสถาบันการเดินและการจักรยานไทย(TWCI) ได้จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค “โครงการการฝึกอบรมประเทศที่สาม (The Third Country Training Programme) ในหลักสูตร: การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนบุคคลออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน ประจําปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาซึ่งเป็นบุคคลออทิสติก และครูฝึกหรือผู้ปกครองในภูมิภาคอาเซียน)

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email