Home สิ่งที่เราทำ

หมวดหมู่: สิ่งที่เราทำ

เรื่อง
อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ TWCI และผู้จัดการ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ขึ้นเวทีนำเสนอร่วมแลกเปลี่ยน
เรื่อง
ศวปถ. ผนึกมูลนิธิเพื่อการเดินและการจักรยานไทย และสสส. เปิดเวทีสาธารณะ “สร้างภาพใหม่ ให้คนเดิน ขี่จักรยาน ได้ดีและปลอดภัย”
  • 1
  • 2
  • 6