Home สิ่งที่เราทำ ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ มูลนิธิฯ ร่วมจัดงาน TWO WHEELS ASIA 2019

บนเวทีสัมมนา: คนกลางคือ Mr. Marcio Deslandes (ECF) สองข้างคือคุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ และคุณกวิน ชุติมา (TWCI)

ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 บริษัท โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (Thailand Walking and Cycling Institute Foundation -TWCI) จัดงาน “TWO WHEELS ASIA 2019” อันเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาธุรกิจพาหนะสองล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งเอเชีย ขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากการที่มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกของ European Cyclists’ Federation (ECF) และ World Cycling Alliance (WCA) เครือข่ายขององค์กรผู้ใช้จักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลนิธิฯ จึงได้ประสานงานให้มีการจัดสัมมนาเรื่องการใช้จักรยานในยุโรปและในไทยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในวันที่ 23 พ.ค. โดยมีนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิฯ กับ Mr. Marcio Deslandes, Velo-city Series and Global Policies Director ของ ECF เป็นวิทยากรหลักร่วมสัมมนาและแบ่งปันประสบการณ์การใช้จักรยานในยุโรปและในไทย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศได้นำไปปรับใช้ ซึ่งคุณมาซิโอได้ชี้ให้เห็นว่า หากจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางในชีวิตประจำวันกันให้มาก จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสามประการ นั่นคือ ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้สามารถใช้จักรยานได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย, ต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้จักรยาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั่วไปให้เลือกใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางในระยะสั้นในชีวิตประจำวัน และต้องทำให้การใช้จักรยานดึงดูดใจกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 50 คน

ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ (ซ้าย) ส่วนหนึ่งของผู้ไปร่วมขี่จักรยานท่องเที่ยวบางปะอินในสถานี และ (ขวา) บนตู้รถไฟพิเศษบรรทุกจักรยาน

ที่พิพิธภัณฑ์บางปะอิน (ซ้าย) คณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มาต้อนรับ นำโดยนายอำเภอ (คนถือไมโครโฟน) และนายกเทศมนตรี และ (ขวา) ในพิพิธภัณฑ์

และต่อมาในวันที่ 24 พ.ค. มูลนิธิฯ ยังได้จัดพาคุณมาซิโอและตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ประมาณ 30 คน นั่งรถไฟไปขี่จักรยานท่องเที่ยวที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้พาหนะสองล้อร่วมกันอีกด้วย โดยมีผู้ดำเนินงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะคลองจิก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 60 พื้นที่ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ไปดำเนินงานในโครงการปีที่ 3 (2561-62) เป็นผู้ประสานงานจัดให้ได้อย่างเรียบร้อยประทับใจในเวลาอันสั้น ในช่วงเช้า ชาวคณะได้ขี่จักรยานไปชมทุ่งบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.บางปะอิน กับศูนย์การเรียนรู้การเพาะและแปรรูปเห็ดในชุมชน ส่วนในช่วงบ่ายได้ไปชมพิพิธภัณฑ์บางปะอินที่เพิ่งสร้างเสร็จ และวัดนิเวศธรรมประวัติอีกด้วย โดยทั้งหมดอยู่ในระยะเพียงราวสิบกิโลเมตร มีถนน-เส้นทางที่สามารถขี่จักรยานไปได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อำเภอบางปะอินเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในไทยที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่ง และทางมูลนิธิฯ ได้มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่ทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานอยู่ด้วย

รายงานโดย กวิน ชุติมา กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email