Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน School Zone โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้มีการจัดกิจกรรม School Zone ภายใต้โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินทางและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันโดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ระนอง นายพรเทพ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน ผู้แทนจากบริษัทสีเบเยอร์ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองประธานในพิธีกล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองระนอง สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดินภาคใต้ตอนบน บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยได้มีการร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงกายภาพในพื้นที่ให้รองรับการเดินทางด้วยจักรยาน การจัดให้มีที่จอดรถจักรยาน ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลคืบหน้ามีคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นตามลำดับ


และสำหรับกิจกรรม School Zone ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดปัญหาจราจรในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กนักเรียนแล้ว ยังเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจรของเมืองด้วย โดยกิจกรรมหลักวันนี้ประกอบด้วย ตีเส้นและทาสีทางข้างถนนบริเวณถนนลุวัง จำนวน 2 จุด ติดตั้งป้ายจราจรลดความเร็วของยานพาหนะ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ประกาศเขตพื้นที่โดยรอบโรงเรียนปลอดภัย โดยกิจกรรมวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์สีจากบริษัท สีเบอเยอร์จำกัด

Print Friendly, PDF & Email