Home สิ่งที่เราทำ ผลักดันระดับประเทศ “การเดินทางด้วยจักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ”


ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรีจับมือมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมผลักดันการเดินทางด้วยจักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

เรื่องสาธารณะประโยชน์ถ้าไม่ร่วมมือกันก็ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้!?!

คือสิ่งที่คนทำงานด้านสังคมรู้กันดี เพราะหัวใจของการขับเคลื่อนความสำเร็จนอกจากการมีเครือข่ายภาคีที่ดี มีประสิทธิภาพและหวังประสิทธิผลร่วมกันแล้ว สิ่งสำคัญมากที่สุดอีกสิ่งคือระดับนโยบาย เมื่อระดับบนและระดับปฏิบัติการมองไปในแนวทางเดียวกันแล้ว จะช่วยทำให้ออมแรง และทุกอย่างฉลุยสำเร็จได้ไม่ยาก และนี่คือหนี่งในเรื่องราวน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งของชาวจักรยานเรา

สืบเนื่องจากประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ และผู้จัดการโครงการ คุณสรัสวดี โรจนกุศล ได้เข้าพบคุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดนนทบุรีด้วยเดินและจักรยาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

“จังหวัดนนทบุรี มีโครงข่ายการเชื่อมต่อการเดินทาง 3 โหมด คือ บก-ราง-น้ำ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก-ทางรางและทางน้ำเข้าด้วยกันที่ คือ บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทาง (Commute Hub) แห่งใหม่ที่เชื่อม “ทางบก-ราง-และทางน้ำ” (1)ระบบรางคือรถไฟฟ้าสายสีม่วง (2)การเดินทางทางน้ำคือท่าเรือบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าในการเชื่อมระบบขนส่งทางน้ำ และ(3)ทางบกคือรถยนต์ รถเมล์ มีจุดนัดพบบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งโครงการฯนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดทางเลือกของการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อ” คุณจำรูญ ชี้แจง

ผลจากการหารือในครั้งนี้ท่านผู้ว่าฯ เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งต่อโครงการฯ มอบหมายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการดำเนินงาน ทั้งเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ทางหลวง ทางหลวงชนบท ตำรวจ ขนส่งจังหวัด พัฒนาสังคมฯ ประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนคนพิการ ผู้แทน RTC ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนและกลุ่มผู้ใช้จักรยานในพื้นที่

แม้จะเป็นก้าวเล็กๆที่กำลังค่อยๆก้าว แต่ก็นับเป็นก้าวที่ประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ที่จะเป็นทุนสำคัญให้ก้าวต่อๆไปมีพลังและสำเร็จมากยิ่งขึ้น อย่าลืมว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันได้
เริ่มจากตัวเรา…เดินปั่นกันเถอะ^^

 

Print Friendly, PDF & Email